Skip links

Disclaimer

Meer over de inhoud!

Op het gebruik van deze website (https://pixelpuur.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik
te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben
aanvaard.

Gebruik van informatie
PIXELPUUR B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat PIXELPUUR B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of
actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als
een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. PIXELPUUR B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
PIXELPUUR B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
PIXELPUUR B.V. garandeert niet dat e-mails die aan PIXELPUUR B.V. worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of
verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan
niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of
wachtwoordbeveiliging per e-mail met PIXELPUUR B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. PIXELPUUR B.V. heeft geen invloed op websites van
derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. PIXELPUUR B.V. aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van PIXELPUUR B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op
welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat
PIXELPUUR B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Toeschrijving
Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

This website uses cookies to improve your web experience.